Kontingent for 2019

 
 Kontingent aktive medlemmer : Lokalforeningskontingentet                 790,00 kr
                                                Områdekontingent                                      100,00 kr
                                                Hovedforeningskontingent                         250,00 kr
                                                Ialt  kontingent for aktive medlemmer      1140,00 kr
 
Kontingent for parallelmedlemmer er  som lokalforeningskontingent    790,00 kr
 
Kontingentopkrævning udsendt på mail primo januar 2019 sammen med indkaldelse til den årlige generalforsamling.
Kontingent skal være betalt senest 25.3.19. Manglende indbetaling resulterer i udmeldelse på grund af restance. 
Betaling kan ske ved bankoverførsel, mobilepay eller kontant til kasserer.
 
 

Kontingent for 2020

På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget at lokalforeningskontingentet for 2020 er uændret 790 kr. 
Kontingent til område 5 og hovedforening kendes endnu ikke.