Opslagstavlen

Husk at holde dig orienteret om opslag. Det er DIT ansvar - ikke andres.
Selv om du måske kan se et opslag her, skal du ALTID foretage tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.
___________________________________________________________________________________
Konkurrencen  forud for årsfesten /prøvekåring afholdes lørdag d. 5.okt 2019
------—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Årsfesten  2019 afholdes lørdag d. 9.november. Se indbydelse og tilmeldingsliste på opslagstavlen i klubhus.
                             _______________________________________
Fællesarrangement: Dch, Schæferhundeklubben og PH Nakskov afholder fællesarrangement
                              onsdag d. 6. november 2019 kl. 19.00
Dyrlægeaften med dyrlæge Kurt Larsen og veterinærsygeplejerske Sisse Jensen fra Dyrlægehuset i Nakskov kommer.
Aftenens program vil omhandle Førstehjælp til hunde, Hundeloven  og Hundesygdomme. 
Tilmelding i egen forening  senest 21.10.2019. Begrænset deltagerantal efter først til mølle princippet.
Pris 20 kr (dækker kaffe og kage) betales ved indgang. Mødet afholdes i Schæferhundeklubbens lokaler.
                          _______________________________________________
 
Indbydelse til FIDUSkonkurrencen 2019 ses nedenfor på denne side, hvor du også kan se listen over SPONSORER ved FIDUS konkurrencen afholdt 25.5.2019 med deltagelse af DCH og PH Nakskov. 
 Se billederne fra fiduskonkurrencen 2018 under fanen  gallerier/aktiviteter i klubben.
 

 Referater af de sidste bestyrelsemøder/generalforsamling er tilgængelige på opslagstavlen.
Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d.21.8. 2019

 Nederst på denne side ses referat af generalforsamlingen 2019.

Vi efterlyser altid nyheder og gode historier, både til hjemmesiden og til PH bladet. Gerne med billeder. Du kan selv lægge tekst og billede op på hjemmesiden under fanen Kort og Godt, eller du kan sende til LonnyBjarne@live.dk
PH bladets skribent er for nuværende Denise Hansen, så bidrag til bladet sendes til niise_2650@hotmail.com
 

 
 
 TAK til SPONSORERNE til FIDUS konkurrencen
afholdt d. 25.5.2019 med deltagelse af DCH og PH Nakskov
Henne Pet Food
Kingsmoor Pet Food
Kova Line (rens og pleje til dyr)
In Nordic
JYSK
Massage og Beauty Salonen
Curvey
Byens Ure og Guld
Salon Kvik
Geertsen Radio
Byens Dyreklinik
Intersport
Berit
Ivy Women
XL Byg
Land og Fritid
Din Tøjmand
Horslunde Selskabslokaler
Kræmmerhuset
Café Bita
Bog og Idé
Damernes og herrernes Frisør
NAME IT
Matas
Daugbjerg
Juels Bryg
Dyrlægehuset Nakskov
Hos Nielsen Nakskov
 
 
 /Fiduskonkurrencen 2019-1.jpg

 
 
Referat fra Generalforsamling i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 08. februar 2019, kl. 19.00
I klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
 
Der var 18 fremmødte. 
 1. Valg af dirigent.
Beslutning: Finn Jensen er valgt. 
 1. Valg af 2 stemmetællere. 
Beslutning: Birthe Toft og Vibeke Neckelmann er valgt.
 1. Formandens fremlægger årsberetning. 
Beslutning: Formandens beretning godkendt.
 1. Kassereren fremlægger regnskab 
Beslutning: Regnskabet godkendt. 
 1. Rettidigt indkomne forslag.  
Beslutning: Der er indkommet et forslag om ugentlig rengøring, hvor alle deltager incl. Parallelmedlemmer. Forslaget blev drøftet. Det blev vedtaget, at medtage drøftelse af pkt. 9 under dette punkt. Med 13 stemmer for blev det vedtaget at få rengøring foretaget af eksternt firma.
Forslag om, at hunde altid anbringes i bil før og efter rundering/spor m.v. Det præciseres, at der altid kun er 1 hund ude ad gangen.
Iflg. Persondatalovgivning kan medlemsliste med medlemsoplysninger ikke opslås i klubhus. Medlemsoplysninger anvendes alene til foreningens brug, jvnf. foreningens privatlivspolitik.
Det foreslås, at der afholdes julefrokost 2. lørdag i december. Dette blev vedtaget.
Der er forslag om anskaffelse af et komfur til klubhuset. 3 stemmer for og 6 imod samt 10 stemte hverken for eller imod. Forslag faldet. 
 1. Fastsættelse af kontingent for 2020.
  1. Bestyrelsen indstiller suspendering af den automatiske kontingentforhøjelse i 2020, således at den lokale kontingent er uændret i 2020. 
Beslutning: Vedtaget. 
 1. Valg til bestyrelse mm:
   1. Kasserer Lonny Poulsen.
Beslutning: Lonny Poulsen valgt. 
   1. Sekretær Anne Merethe Møller
Beslutning: Anne Merethe Møller valgt.
   1. Bestyrelsesmedlem Knud Pedersen.
Beslutning: Knud Pedersen valgt.
   1. Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann
Beslutning: Vibeke Neckelmann valgt. 
   1. Revisorer: Vibeke Neckelmann og Finn Jensen.
Beslutning: Vibeke Neckelmann og Finn Jensen valgt.
   1. Revisorsuppleant: Tina Thomassen.
Beslutning: Johnny Raahauge valgt.
   1. Festudvalg: Vibeke Neckelmann og Lizet Hansen
Beslutning: Denise Hansen, Jette Frederiksen og Kirstine Nielsen valgt. 
   1. Skribent til bladet Politihunden: Anne Merethe Møller
Beslutning: Denise Hansen valgt.   
Følgende er ikke på valg: Formand Boye Holm, bestyrelsesmedlem Per Møller og suppleant valgt for 2 år Jørgen Steen Jensen.
 1. Vedtægtsændringer. 
Beslutning: ingen.
 1. Fremlæggelse af priser på ekstern udført rengøring af klubhus samt toilet samt økonomiske konsekvenser heraf.  
Beslutning: Punktet blev behandlet under pkt. 5. 
 1. Eventuelt.  
Beslutning: Forslag om et kursus i C arbejde. Bestyrelsen arbejder på at få etableret kursus i C arbejde.
Der blev orienteret om kickoff vedr. Masterplan version 2.0 i Lolland Kommune.
Der blev opfordret til at huske at skrive benyttelse på, når man trænede individuelt, da dette bruges i f.t. brugsret af banerne.
Der blev orienteret om Fiduskonkurrence den 25.05.2019.
Der blev orienteret om gavekassen.
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Politihundeforeningen, Nakskov Afdeling.