Reglement 
                               for træning med hund i Dansk Politihundeforening, Nakskov afd.
 
  
-        Hold øje med opslagstavlen og hjemmesiden.
Her finder du information om nye tiltag, tilmeldinger og andet, der kunne vedrøre dig.
 
-           Vis gensidig respekt.
Ingen løse hunde i træningstiden undtagen i træningsøjemed. Løse hunde kun på trekanten, og kun sådan at ingen bliver generet.
 
-           Ryd op efter dig og hjælp til med at holde orden i og omkringklubhus og skure. Læg tingene på plads efter brug, også i skuret.
 
-           Vis hensyn.  Hunde over 6 mdr. har ingen adgang til klubhuset.
 
-           Holdfordeling. Bestyrelsen og trænerne beslutter holdfordeling.
 
-           Kåring. Træneren beslutter, hvornår en hund (og hundefører) er klar til prøver og kåring.
 
-           Hjælp jer selv og hinanden.
Vær aktiv i træningen og deltag som figurant eller lignende under træning, så alle får mest muligt ud af træningen. Du kan også lære meget ved at se på, at de andre træner.
 
 Vedtaget af bestyrelsen d. 23.5.2011